Het Wildzwijn


Deze zijn talrijk aanwezig in de gehele Harz in de bossen en de velden.
Vaak met een hele kudde. Sporen van aanwezigheid zie je in de grote omgewoelde plekken.
Het enige gevaar wat een ontmoeting op kan leveren, is het passeren van dicht struikgewas
waar zich een moeder met jongen ophoudt. Een aanval is denkbaar in het verdedigen van de jongen,
oppassen!! dus. Ook deze dieren steken vaak de weg over en ook hiervoor geldt, zie je er één,
dan komen er meer achteraan. Met de auto onderweg bij schemer of zonsopkomst: matig je snelheid;
let op de bermen en toeter in plaats van knipperen met je lichten.