Vervuilende industrie heeft een belangrijke invloed op ons klimaat.
Ook op het landklimaat van de Harz dus.
In de Harz zelf is industrie als sinds jaar en dag verboden; het komt er dus niet voor.
Slechts tegen de rand van het gebergte vind je industrie.
Het gebied is helaas te klein om de invloeden hiervan niet te merken
maar de luchtkwaliteit in de Harz is wel van dien aard dat er diverse erkende 'luftkurorte' zijn.