Het Geomantische wereldbeeld
In het Geomantische wereldbeeld ziet de aarde (Gaia) er als een levend wezen uit, voorzien van een fijn net, dat lijkt op de zenuwbanen en meridianen van het menselijk lichaam. Dit net omhult de aarde zowel zichtbaar als onzichtbaar.
Talrijke wetenschappen, zoals astronomie; astrologie; geometrie; landmeting; getallen- en verhoudingenleer gaan samen met het invoelingsvermogen van de wichelroedelopers voor de stromingen van aardenergieŽn.
Kastelen; Burchten; kloosters; pelgrimsroutes; rouwplekken; vereringsplekken voor de Goden etc. werden gebouwd op energetische plekken.
Kruiswegen kwamen energetisch tot stand. Ze werden in verbinding aangelegd met aardse energiestralen en kosmische stralingen.
Op energetische kruispunten vindt men meestal een oud crucifix (kruis) om de kruising te markeren of fixerenÖcruci-fix.
De ontembare energie van de slang of van de werelddraak (draak is in het Duits ďLindwurmĒ, Wurmberg bij Braunlage) werd beteugeld door bij een inwijdingsceremonie van een heilige plek de houten paal of bronzen spies in de grond te slaan.
Geomantisch gezien wordt hiermee een buitengewone kracht, die voortdurend van plaats wisselt gedwongen om op dezelfde plek te blijven. Vanaf deze plaatsen konden de energieŽn van de aarde afgetapt worden voor het welzijn van de mensheid.
Mythologisch is het bedwingen van deze energieŽn verbeeld in bijvoorbeeld: st. Joris en de draak of Sint Michael, die de draak doodt.
Symbolisch doorboort de zonneheld de draak met zijn pijl; speer of lans. Op deze wijze kwamen de krachten van zon en aarde samen op een bepaalde plaats en tijd, waardoor heilige plaatsen ontstonden.Harztocht on LinkedIn

laatste wijziging: 23 december 2012