De Germaanse Mythologie
De Germaanse volken bestonden uit verschillende rondtrekkende stammen die het noorden van Europa bevolkten.
Dat er weinig uit de overlevering bekend is heeft te maken met, dat Germanen vooral in beeld de geschiedenis verder gaven en niet in woord, zoals bij veel volkeren.
Hun mythologie is opgetekend door buitenstaanders zoals de Romeinse geschiedschrijver Tacius en de IJslandse geleerde Snorri Sturluson. Germanen gebruikten het runenalfabet, dat mystieke betekenis had en bedoeld om inscripties te maken in hout of steen. De invloed van de Germaanse mythologie op Nederland is groot. Zo zijn sommige dagen van de week naar de Noordelijke Goden vernoemd: dinsdag (dag van Tyr) woensdag (Wodans dag) donderdag (Thors dag) en vrijdag (Freya’s dag).
Van de 4e tot de 6e eeuw v.C. was Europa onderhevig aan grote volksverhuizingen, waarbij de Germanen niet alleen invloed hebben gehad op de Nederlandse taal, maar ook hun mythen; religie en overtuigingen mee hebben genomen.
De kerstening op het vasteland van Europa en Engeland heeft het Germaanse geloof weggevaagd en doordat het Christendom pas in de 11de eeuw Scandinavië heeft veroverd is het van hieruit dat we nog een beeld kunnen krijgen van de Germaanse mythologie.Harztocht on LinkedIn

laatste wijziging: 23 december 2012